Privacy Policy
Privacy Policy
Politica de confidențialitate a santamariabay.ro

Această aplicație colectează unele date cu caracter personal de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit folosind comanda de imprimare prezentă în setările oricărui browser.

Controlor de date

HOUSE 3000 REAL ESTATE INVESTMENTS.R.L, str. Publicist Constantin N. Sarry nr.19, Constanta

Email: info@santamariabay.ro

Tipuri de date colectate

Printre datele personale colectate de această aplicatie, în mod independent sau prin terți, se numără: prenumele; număr de telefon; e-mail; Cookie; Date de utilizare.

Detalii complete cu privire la fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte cu informații specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau în cazul Datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.

Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această cerere sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca această Aplicație să furnizeze Serviciul. În cazurile în care această aplicație indică unele date ca opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării sale.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele obligatorii sunt încurajați să contacteze Controlorul.

Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către Controlorii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile descrise în acest document și în Politica privind cookie-urile, dacă sunt disponibile.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Controlorul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul prelucrării datelor colectate

Metoda de tratament

Controlorul de date adoptă măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor cu caracter personal.

Tratamentul se realizează folosind instrumente IT și / sau telematică, cu metode organizatorice și cu logică strict legată de scopurile indicate. În afară de Controlor, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativi, comerciali, marketing, legali, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curieri poștali, furnizor de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, prelucrători de date de către Controlor. Lista actualizată a managerilor poate fi solicitată întotdeauna de la controlorul de date.

Baza legală a tratamentului

Controlorul de date prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele sisteme, controlorul de date poate fi autorizat să prelucreze date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau altul din bazele legale specificate mai jos, atât timp cât Utilizatorul nu opune („renunțare”) la un astfel de tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus controlorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice cu care este investit controlorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Controlorului sau al terților.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să solicitați controlorului de date să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să specifice dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

Locatia

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale controlorului de date și în orice alt loc unde se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați Controlorul.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul tratamentului, Utilizatorul se poate consulta la secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la baza legală pentru transferul de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională în temeiul dreptului internațional public sau constând din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și în ceea ce privește măsurile de securitate luate de controlorul de date pentru protejarea datelor.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea acestui document referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau solicitând informații de la controlorul de date contactându-l la detaliile indicate la început

Perioada de stocare

Datele sunt prelucrate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Controlor și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri atribuibile interesului legitim al controlorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de controlorul de date în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând controlorul de date.

Atunci când tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, controlorul de date poate păstra Datele cu caracter personal mai mult timp până la revocarea acestuia. În plus, controlorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopul procesării datelor colectate

Datele utilizatorilor sunt colectate pentru a permite Controlorului să furnizeze serviciul, să îndeplinească obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să le protejeze drepturile și interesele (sau cele ale utilizatorilor sau terților), să identifice orice activități dăunătoare sau frauduloase, precum și în următoarele scopuri: Contactarea utilizatorului, Vizualizarea conținutului de pe platforme externe și Statistici.

Pentru a obține informații detaliate despre scopurile prelucrării și despre Datele cu caracter personal prelucrate pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunea „Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

 • Contactați utilizatorul

Formular de contact (această cerere)

Prin completarea formularului de contact cu datele lor, Utilizatorul își dă acordul pentru utilizarea acestora pentru a răspunde cererilor de informații, cotații sau orice alt tip indicat de antetul formularului.

Date personale prelucrate: prenume; e-mail; număr de telefon.

 • Statistici

Serviciile conținute în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele despre trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google folosește Datele cu caracter personal colectate în scopul de a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, completand rapoarte și distribuindu-le cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google ar putea folosi Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclamele rețelei sale de publicitate.

Datele cu caracter personal prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul tratamentului: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunță la persoana care aderă la scutul de confidențialitate.

 • Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei Aplicații și să interacționați cu acestea.

Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web referitoare la paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Widget Google Maps

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de poziția în care este utilizată această aplicație, ceea ce permite acestei aplicații să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Datele cu caracter personal prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul tratamentului: Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate. Subiectul care aderă la scutul de confidențialitate.

Fonturi Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilurilor de fonturi gestionate de Google Ireland Limited, care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale prelucrate: date de utilizare; diverse tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul tratamentului: Irlanda – Politica de confidențialitate. Subiect care aderă la scutul de confidențialitate.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de Controlor.

În special, Utilizatorul are dreptul să:

 • retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
 • să se opună prelucrării datelor lor.Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor lor atunci când acestea au loc pe altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii despre dreptul de obiect sunt indicate în secțiunea de mai jos.
 • să acceseze datele lor.Utilizatorul are dreptul să obțină informații despre datele prelucrate de Controlor, despre anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a datelor prelucrate.
 • verifică și solicită corectarea.Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • obțineți limitarea tratamentului.Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale.În acest caz, Controlorul de Date nu va prelucra Datele cu alt scop în afară de conservarea lor.
 • obține anularea sau eliminarea datelor lor personale.Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către Controlor.
 • primiți datele dvs. sau transferați-le către un alt titular. Utilizatorul are dreptul să primească datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citit de un dispozitiv automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul său fără obstacole pentru un alt Controlor. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate și tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de aceasta.
 • inainteaza o reclamație. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate lua măsuri legale

Detalii despre dreptul de a obiecta

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea puterilor publice cu care este investit controlorul de date sau pentru a urmări un interes legitim al controlorului de date, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, dacă datele lor au fost prelucrate în scop de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă controlorul de date prelucrează datele în scop de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot direcționa o solicitare către datele de contact ale Controlorului indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și procesate de către controlorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Aflați mai multe despre tratament

Apărare în instanță

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Controlor în instanță sau în etapele pregătitoare pentru stabilirea posibilă a acestuia pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor aferente de către Utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că controlorul poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.

Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalul de sistem și întreținerea

Pentru nevoile legate de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pe care le folosește pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment responsabilului de date utilizând datele de contact.

Răspuns la cererile „Nu urmăriți”

Această aplicație nu acceptă cererile „Nu urmăriți”.

Pentru a afla dacă serviciile terțe utilizate le acceptă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Controlorul de date își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând-o Utilizatorilor de pe această pagină și, dacă este posibil, asupra acestei Aplicații, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin una dintre extremele contact pe care îl are. Vă rugăm, prin urmare, să consultați frecvent această pagină, cu referire la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

Dacă modificările se referă la tratamente a căror bază legală este consimțământul, controlorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Constituie date cu caracter personal orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare

Acestea sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (de asemenea, de la aplicații terțe integrate în această aplicație), inclusiv: adrese IP sau nume de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizatorul care se conectează cu această aplicație, adrese din notația URI ( Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului din server (reușită, eroare etc.). țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmate în cadrul aplicației, cu referire specială secvența de pagini consultate, parametrii referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care folosește această Aplicatie, care cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu partea interesată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Procesatorul de date (sau responsabil)

Persoana fizică, juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului de date, astfel cum este stabilit în această politică de confidențialitate.

Controler de date (sau Controlor)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal și a instrumentelor adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la operațiune și utilizarea acestei Aplicații. Dacă nu se specifică altfel, controlorul de date este Controlorul acestei aplicații.

Aceasta aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și procesate datele personale ale utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul furnizat de această aplicație așa cum este definit în termenii relative (dacă există) pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată să fie extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Cookie

Porțiune mică de date stocată pe dispozitivul Utilizatorului.

________________________________________

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă numai la această aplicație